HiKOKI(旧日立工機) 振動ドリル VTP-25(中古品)

昨年の夏、大好評だった『ご当地て…